Latvijas ostu uzņēmēji izdiskutē nozares aktuālos izaicinājumus

Stividori no Ventspils, Liepājas un Rīgas ostām, kā arī vadības pārstāvji no vairākām valsts institūcijām 17. augustā Latvijas Stividorkompāniju asociācijas (LSA) paplašinātajā padomes sēdē diskutēja un aktualizēja galvenos nozares izaicinājumus, kā arī radīja jaunas idejas un risinājumus, lai pārvarētu sarežģīto periodu un attīstītu ostu nozari ilgtermiņā.

Dalībnieki t.sk. VK Tranzīts grupas uzņēmumu - VK Ekspedīcija, VK Terminal Services un Bio-Venta valdes priekšsēdētāji, izskatīja un debatēja par aktuālām tēmām, kas šobrīd skar ostu sektoru: digitalizācijas procesiem ostu terminālos, Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas modernizāciju un Baltijas jūras vertikālās atskaites ieviešanu, finansiālo atbalstu krīzes pārvarēšanai, sankciju ieviešanu un uzraudzību, ostu attīstību ilgtermiņā, kontroles un atļauju izsniegšanu/iegūšanu kravu apkalpošanai, muitas procesu uzlabošanu un paātrināšanu, dzelzceļa attīstību un enerģētikas nozares attīstību ostās.

Augstākā vadība no Satiksmes ministrijas, VAS Latvijas dzelzceļš”, Latvijas Jūras administrācijas, Valsts vides dienesta (VVD), Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes un Valsts robežsardzes sniedza savu redzējumu par jautājumiem, kuros var tikt uzlabota sadarbība un kādi izaicinājumi nozarē gaidāmi nākotnē.